De Levensbloem is een praktijk voor Chineng, coaching, emotionele en energetische healing.
Soms hebben we het nodig dat er iemand als het ware over onze schouder meekijkt, dat door de feiten heen contact gemaakt wordt met u als mens, dat de diepere betekenis achter uw verhaal geduid wordt.
Via de coachingssessies worden je, naast deze inzichten, tevens technieken en tools meegegeven waardoor je je leven op een zinvolle manier, vanuit je eigen kracht, richting kan geven en (her-)organiseren.
Als coach maak ik gebruik van een waaier aan methoden die er vooral op gericht zijn om inzicht te geven in je eigen functioneren en het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.
Hieronder vind je een korte omschrijving van ons aanbod.


Our Team

Vitaliteitstherapie

image-258220-website1.jpg
Vitaliteitstherapie
Deze therapie is er op gericht om jouw vitaliteit te optimaliseren. Door middel van kinisiologisch testen met gestandaardiseerde proefbuisjes krijg je een beeld van je huidige vitaliteit. Op basis hiervan wordt een gepersonaliseerd therapieplan opgesteld. Voor alle duidelijkheid: er worden geen klassieke diagnoses gesteld, daarvoor moet je bij een arts te rade gaan.

Neuro-emotionele integratie of NEI

image-258243-natural-energy-evenwicht-e1488561662966.jpg
Neuro-Emotionele Integratie is een methode die door Roy Martina ontwikkeld is.
Ze is er op gericht om emotionele blokkades, via kinesiologie op te sporen en te integreren.
Het is een methode die heel diep helend werkt omdat er wordt teruggegaan naar de wortels van de blokkades, naar het "origineel  plaatje", naar die gebeurenis die ervoor zorgde dat één of meerdere emoties niet verwerkt werden. Wat er op zijn beurt voor zorgde dat we ons een of andere beperkende overtuiging eigen gemaakt hebben. Een overtuiging die op zijn beurt onze bril kleurt waarmee we het leven tegemoet zien.
Via NEI leer je ook de emoties kennen en herkennen waardoor je ze beter leert hanteren wanneer ze de kop opsteken.

Energetisch consult

image-259545-acca50d6-9450-421d-88bf-f20dbc071632.jpeg
Alles is energie, daar kan je niet omheen. De kwantuumfysica verklaart voor ons, op wetenshappelijke basis, wat de ouderen reeds lang wisten. De hele kosmos, inclusief wij zelf zijn één werveling van energie.
Deze energie vindt zijn weg  via de aura, de chacra's, de meridianen, uw lichaamscellen en -atomen.
Energetisch consult is er op gericht om de levensenergie terug in balans te brengen.
Door  het herstellen van die balans ontstaat er harmonie in lichaam en geest en kan de energie terug vrij stromen. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd wat op zijn beurt leidt tot een hogere mate van welbevinden en een hogere mate van  geluksgevoel.

Reiki

image-placeholder.png
Reiki is een heel oude heelkunst die in Japan ontwikkeld is. Reiki is het Japans woord voor universele levensenergie. 
Via de handen wordt deze natuurlijke geneeskracht in geconcentreerde vorm doorgegeven aan een ander persoon of organisme.
Reiki brengt lichaam en geest in evenwicht en werkt op alle gebieden van het mens-zijn. Het bevordert in hoge mate het zelfgenezend vermogen van het lichaam.
​Ik zelf kreeg de eerste twee inwijdingen van Reiki.

Munai Ki

image-258241-image1.jpeg
Deze negen inwijdingen of rites vinden hun oorsprong bij de Q'ueros, een Incavolk uit de bergen in Peru. Munai Ki betekent zoveel als "ik hou van jou" met als diepere betekenis "wordt diegene die je echt bent".
Deze negen inwijdingen stellen je in staat om te evolueren naar een hogere frequentie. Ze worden je aangeboden als zaadjes die je zelf tot wasdom mag brengen. Het is een gewijde reis vanuit ego-bewustzijn naar eenheidsbewustzijn. Eenheid met jezelf, met alle schepselen, met moeder aarde, het heelal en de hele kosmos. Uiteindelijk ook eenheid met De Bron van waaruit alles ontstaat en de Energie die alles doordringt.
Om deze inwijdingen te ontvangen is geen voorkennis vereist, een open en ontvankelijke houding is voldoende.

Soul Retrieval

image-260648-thumbnail_IMG_20180817_082917.w640.jpg
 De Laika's verdelen het collectieve onderbewustzijn van de mensheid in drie delen: de Benedenwereld, de Middenwereld en de Bovenwereld.
Dit zijn archetypische plaatsen en energetische gebieden, een microkosmos binnen een macrokosmos.Het onderzoek van deze wereld is op zijn minst even boeiend als het onderzoeken van het heelal.
Onze dagelijkse, gekende wereld is de Middenwereld, de Bovenwereld is het onzichtbare domein van onze lotsbestemming en onze geest, de Benedenwereld is het gebied van de ziel, het gebied waar de menselijke geschiedenis is opgeslagen.
Je kan deze werelden betreden, dit kan je helpen om oude, ongekende zielswonden te helen en je lotsbestemming te vinden.
Het brengt je naar je eigen "tuin van Eden", het zal je in staat stellen om jouw verloren zielsdelen terug te brengen in het heden en je verborgen gaven te ontdekken.

Chi Neng

image-259680-IMG_0426.w640.JPG
De naam Chineng Qi Gong werd geintroduceerd toen Patricia Van Walstijn deze Qigong vorm naar Europa bracht. De eigenlijke naam is Zhi Neng Qi Gong. Deze methode werd ontwikkeld door Dr Pang Ming, een Westers en Chinees opgeleid arts en grootmeester in verschillende Qi Gong vormen.Hij distilleerde uit verschillende vormen de meest heilzame ingridienten en bracht ze bijeen in een nieuwe "medische" Qi Gong vorm.
"Zhi" betekent "wijsheid" en "Gong" betekent "menselijk potentieel", zowel fysiek, emotioneel, intelectueel en mentaal.
Zhi Neng Qi Gong heeft als doel de wijsheid en het potentieel van de mens maximaal te ontwikkelen in relatie met andere mensen, de natuur en de maatschappij.
Door Chineng te beoefenen bevorderen we dus niet alleen de eigen gezondheid maar dragen we ook bij aan de vorming van een mooiere wereld.

Stralingen meten en remedieren

image-258239-f8e20e61-cce0-4faf-b473-e53aa333981c.jpg
Dagelijks worden we bestookt met diverse vormen van straling. Deels zijn deze van natuurlijke oorsprong maar steeds meer en meer zijn ze van niet-natuurlijke oorsprong. Deze stralingen kunnen onze gezondheid en ons welbevinden sterk onder druk zetten.
Bij natuurlijke stralingen doel ik vooral op aardstralingen en de daaraan gekoppelde wateraders. Deze worden uitgemeten met een wichelroede of pendel. Ze spelen vooral een storende rol op plaatsen waar we langere tijd (enkele uren) en in rust (vb slaapplek) vertoeven. Ook heel wat dieren ondervinden hiervan last ( paarden-en duivenliefhebbers zullen dit zeker bevestigen).
De andere stralen worden uitgemeten met speciaal ontworpen meettoestellen met een hoge gevoeligheid. Je kan deze stralen indelen in elektrische velden (50Hz spanning) en magnetische velden (eveneens 50Hz) en elektromagnetische straling met midden- en hoogfrequente stralen, afkomstig van allerlei elektronische toestellen, looptelefoons, GSM's, WiFi , radar en andere

Praktisch

image-260433-imgonline-com-ua-Negative-boUPHQ9AqI.png
Prijzen
-Chineng: zie onder activiteiten
-Coachingssessie (ongeveer 1u30): 50€
-Munai Ki inwijdingen: verspreid over drie dagen met ongeveer drie weken tussen elke  inwijdingsdag, maximum 2 personen terzelfder tijd: 90€ per inwijding.
-Reiki: 40€ per sessie.
-Stralingen uitmeten: een totaalbeeld van de wateraders en aardstralen, de elektrische   en de magnetische velden, de midden- en hoogfrequente elektromagnetische straling  met bijhorend remedieringsplan komt op 120€.

Er wordt enkel gewerkt op afspraak, ofwel in de praktijk ofwel aan huis. Aan huis wordt 30ct per km bijgerekend aan kilometervergoeding vanaf meer dan 10km.

Link

link Chineng
www.chineng.be